Privacy Policy

Inleiding

proWIN-KEA (bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de bedrijfsnaam Kea’s Care en in dit document vanaf dit punt verder aangeduid onder de naam proWIN-KEA) verwerkt dagelijks informatie over personen. proWIN-KEA handelt hierbij altijd in lijn van de wetgeving. proWIN-KEA respecteert de privacy van personen waarvan informatie ontvangen wordt en behandelt deze informatie strikt vertrouwelijk.  In deze privacy policy wordt duidelijk gemaakt welke persoonlijke gegevens verwerkt worden en met welk doel. Het wordt geadviseerd om deze privacy policy zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

Kea’s Care
Breestraat 14, 5256 ED, Heusden, Nederland
Beheer@proWIN-KEA.nl

Verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en manier en doeleinden van hun verwerking

proWIN-KEA verwerkt diverse soorten persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. Onderstaand wordt uitgelegd om welke persoonlijke gegevens en verwerkingsdoeleinden het gaat.

Bij het bezoeken van de website

Bij het bezoeken van de website www.proWIN-KEA.nl wordt er door de op de terminal in gebruik zijnde browser automatisch informatie gestuurd aan de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst vastgelegd en tot automatische verwijdering opgeslagen:

Voorbeelden:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van de toegang,
 • Naam en URL van de gevonden bestanden,
 • Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer-URL),
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access-provider

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Garantie van een vlotte verbinding met de website,
 • Garantie van een comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van de systeembeveiling en -stabiliteit en
 • voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, punt1 f van de AVG/ GDPR.  Ons legitieme belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden m.b.t. gegevensverzameling. In geen geval worden de verzamelde gegevens gebruikt met als doel om conclusies te trekken over uw persoon. Verder wordt bij het bezoeken van onze website eventueel gebruik gemaakt van cookies en analysediensten. Verdere uitleg hieromtrent verneemt u onder de cijfers 5 en 6 van deze privacy policy.

Bij het gebruik van de diverse contactformulieren

Voor vragen van welke aard dan ook, bieden we de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een op de website verstrekt formulier. Hierbij is het doorgeven van de naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats noodzakelijk om adequaat op vragen en verzoeken te kunnen reageren. Verdere informatie (toelichting, motivatie) kan op vrijwillige basis worden verstrekt. Gegevensverwerking met als doel om contact op te nemen, gebeurt volgens art. 6, lid 1, punt a van de AVG/ GDPR gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming. De voor het gebruik van het contactformulieren verzamelde persoonlijke gegevens worden na afhandeling van de door u gestelde vraag automatisch verwijderd

Doorgeven van gegevens

Er vindt geen overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan de in de volgende vermelde doeleinden, plaats. Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als:

 • Uw aanvraag o.b.v. van bijvoorbeeld de woonplaats in het door u ingevulde contactformulier wordt doorgegeven aan een consulent(e) bij u in de omgeving om u verder te helpen bij uw verzoek/ vraag.
 • u uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6, lid 1, punt1 a van de AVG/ GDPR hiervoor gegeven heeft,
 • het doorgeven conform art. 6, lid 1, punt 1 f van de AVG/ GDPR noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden voor aanname bestaat dat u een dwingend rechtmatig belang aan het niet doorgeven van uw gegevens heeft,
 • in het geval dat voor het doorgeven conform art. 6, lid 1, punt 1c van de AVG/ GDPR een wettelijke verplichting bestaat en
 • dit wettelijk toegestaan en conform art. 6, lid 1, punt 1 b van de AVG/ GDPR noodzakelijk is voor de afhandeling van contractuele betrekkingen met u.

Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaartermijn die een langere opslag van de gegevens noodzakelijk maakt.

Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies voor een optimale functionaliteit van de website. Cookies zijn een techniek waarbij persoonlijke gegevens verwerkt worden. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw terminal (laptop, tablet, smartphone etc.) opgeslagen worden als u de website bezoekt.

Cookies brengen geen schade aan uw terminal aan, bevatten geen virussen, Trojans of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie bewaard die altijd in context staat tot de specifiek gebruikte terminal.  Dit betekent echter niet dat wij daardoor onmiddellijk kennis ontvangen over uw identiteit. Het gebruik van cookies dient er aan de ene kant voor om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven. Zo kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde session-cookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina´s van de website bezocht heeft. Deze worden na het verlaten van de site automatisch verwijderd. Verder worden voor optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid tijdelijke cookies gebruikt die voor een bepaalde gespecificeerde periode op uw terminal opgeslagen worden. Als u de website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u deze reeds bezocht heeft en welke invoer en instellingen u verricht heeft om deze niet nogmaals in te hoeven geven. Aan de andere kant worden cookies gebruikt om het gebruik van de website statistisch te registreren en met als doel om de optimalisatie van ons aanbod voor u te kunnen beoordelen (zie cijfer 6). Deze cookies maken het voor ons mogelijk om bij een nieuw bezoek aan de site automatisch te herkennen dat u reeds bij ons op de site was. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en van derden conform art. 6, lid 1, punt 1 f van de AVG/ GDPR.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat er steeds een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Analyse-tools

De onderstaand vermelde en door ons gebruikte tracking maatregelen worden op basis van art. 6, lid 1, punt 1 f van de AVG/ GDPR gerealiseerd. Met de gebruikte tracking maatregelen willen we een op behoeften gebaseerd ontwerp en doorlopende optimalisatie van de website waarborgen. Aan de andere kant worden de tracking maatregelen gebruikt om het gebruik van de website statistisch vast te leggen en met als doel om de optimalisatie van het aanbod voor u te evalueren. Deze belangen worden als gerechtvaardigd beschouwd in de zin van de bovengenoemde bepaling. De betreffende doeleinden m.b.t. gegevensverwerking en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

Google Analytics

Ten behoeve van het op behoeften gebaseerde ontwerp en de continue optimalisatie van de pagina´s wordt Google analytics gebruikt, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in het volgende „Google“). In dit verband worden pseudonieme gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie onder cijfer 5) gebruikt. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website zoals:

 • browser-type/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL (de eerder bezochte site),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijd van het serververzoek,

worden doorgegeven aan een server van google in de USA en daar opgeslagen.  De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te beoordelen, om rapporten m.b.t. tot de website activiteiten samen te stellen en om verdere bijbehorende diensten te verlenen m.b.t. het websitegebruik en het internetgebruik voor doeleinden van marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van deze internetsites. Ook wordt deze informatie mogelijk aan derden overgedragen in zover dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval zal uw IP-adres samengevoegd worden met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-masking). U kunt de installatie van de cookies door juiste instelling van de browser-software voorkomen, we attenderen er echter op dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen als u een browser- add on downloadt en installeert (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) .

Als alternatief voor de browser add-on, vooral bij browsers op mobiele terminals, kunt u het verzamelen door Google analytics bovendien voorkomen als u op deze link klikt. Er wordt een opt-out cookie ingesteld dat het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, dient u de opt-out cookie opnieuw in te stellen. Verdere informatie over privacy gerelateerd aan Google analytics kunt u vinden bij Google analytics-help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google Adwords Conversion Tracking

Om het gebruik van de website statistisch vast te leggen en met als doel om de optimalisatie van onze website voor u te evalueren, kan er verder gebruik worden gemaakt van Google Conversion Tracking. Hierbij wordt door Google Adwords een cookie (zie cijfer 5) op uw computer geplaatst in zover u via een Google advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies zijn niet meer geldig na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina´s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet afgelopen, dan kunnen Google en de klant erkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en doorgelinkt werd naar deze pagina. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Hierdoor kunnen cookies niet via de websites van Adwords-klanten bijgehouden worden. De informatie die verkregen wordt door het gebruik van de conversie-cookies dient voor het opstellen van conversie-statistieken voor Adwords-klanten die gekozen hebben voor conversion-tracking. De Adwords-klanten zien het totale aantal van de gebruikers die op hun advertentie geklikt hebben en dat naar een van een conversie-tracking-tag voorziene pagina doorgestuurd is. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Als u niet wil deelnemen aan het tracking-proces, kunt u ook het hiervoor noodzakelijke plaatsen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies in het algemeen deactiveert.  U kunt de cookies voor de conversie-tracking ook deactiveren als u uw browser zo instelt dat cookies door het domein “www.googleadservices.com” geblokkeerd worden. Google´s privacy policy m.b.t. conversion-tracking vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Cookies blokkeren en weigeren

Indien u niet wil dat onze website cookies op uw computer opslaat, kunt u dit door middel van de cookie melding mededelen die u bij het eerste bezoek aan onze website getoond wordt. Mocht u de cookies al eerder geaccepteerd hebben, dan krijgt u de cookie melding niet meer te zien en dient u (indien gewenst) de cookies zelf van uw apparaat te verwijderen.

U kunt er ook voor kiezen om het opslaan van cookies in uw browserinstellingen te blokkeren. Echter als u alle cookies blokkeert, is het mogelijk dat de website niet volledig functioneert. U kunt cookies ook selectief in uw browserinstellingen deactiveren.

Ook bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens door middel van cookies kunt u al uw rechten uitoefenen die in paragraaf 8 van deze privacy policy vermeld worden.

Social media plug-ins

Op de website worden op basis van art. 6, lid 1, punt 1 f van de AVG/ GDPR social plug-ins van het social network Facebook gebruikt om de website via dit medium meer bekendheid te geven. Het promotionele doel hierachter dient beschouwd te worden als legitiem belang in de zin van de AVG/ GDPR. Voor de verantwoording voor het naleven van de privacymaatregelen dient gezorgd te worden door hun respectieve aanbieders.

Facebook

Op de website worden social-media plug-ins van Facebook gebruikt om hun gebruik te personaliseren. Hiervoor wordt de “LIKE“ of „DELEN“-button gebruikt. Hierbij gaat het om een aanbod van Facebook. Als u naar een pagina van de website gaat die een dergelijke plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt direct door Facebook aan hun browser doorgezet en door de browser in de website opgenomen. Door het opnemen van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website opgeroepen heeft, ook als u geen Facebook-account heeft of juist niet bij Facebook ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van Facebook in de VS doorgezet en daar opgeslagen. Als u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen.  Als u een interactie heeft met de plug-ins, b.v. de “LIKE” of “DELEN” button gebruikt, wordt de betreffende informatie ook direct aan een server van Facebook doorgezet en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook openbaar gemaakt en aan uw Facebook vrienden getoond. Facebook kan deze informatie met als doel promotie, marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van de Facebook-pagina´s gebruiken.

Hiertoe worden door Facebook gebruikers-, belangstellings- en relatie profielen gemaakt, b.v. om uw gebruik van onze website met betrekking tot de u door Facebook getoonde advertenties te evalueren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om te voorzien in verdere dienstverlening in verband met het gebruik van Facebook. Als u niet wil dat Facebook de via onze website verzamelde data koppelt aan uw Facebook-account, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen. Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw gerelateerde rechten en instellingen ter bescherming van uw privésfeer leest u in het privacybeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook.

Rechten van betrokken personen

U heeft het recht:

 • conform artikel 15 van de AVG/ GDPR om informatie te vragen over uw door ons verwerkte persoonlijke gegeven. U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens vrijgegeven zijn of zullen worden, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van het recht van beroep, de herkomst van uw gegevens in zover deze niet door ons verzameld werden evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming incl. profilering en indien van toepassing, belangrijke informatie over de details hiervan;
 • conform art. 16 van de AVG/ GDPR terstond de correctie van onjuiste of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • conform art. 17 van de AVG/ GDPR de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de verwerking m.b.t het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, het nakomen van een juridische verplichting, redenen van openbaar belang of voor vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims niet noodzakelijk is;
 • conform art. 18 van de AVG/ GDPR beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, in zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het verwijderen hiervan afwijst en de gegevens niet meer nodig zijn, u deze echter voor correctie, uitvoering of verdediging van juridische claims nodig heeft of indien u conform art. 21 van de AVG/ GDPR bezwaar aangetekend heeft tegen de verwerking;
 • conform art. 20 van de AVG/ GDPR om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere Verantwoordelijke te vragen;
 • conform art. 7, lid 3 van de AVG/ GDPR uw eenmalige verstrekte toestemming richting ons op elk moment te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat de gegevensverwerking die op deze toestemming berust, voor de toekomst niet meer mag gebruiken en
 • conform art. 77 van de AVG/ GDPR zich bij een toezichthouder te bezwaren.

Herroepingsrecht

In zover uw persoonlijke gegevens op grond van algemeen belang conform art. 6, lid 1, punt 1 f van de AVG/ GDPR  verwerkt worden, heeft u het recht om conform art. 21 van de AVG/ GDPR herroeping van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te appeleren in zover hiervoor redenen zijn die uit uw bijzondere situatie naar voren komen of gericht zijn op het herroepen van directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen herroepingsrecht dat zonder opgaaf van redenen door ons geconverteerd zal worden.

Mocht u gebruik willen maken van uw herroepingsrecht, dan is een e-mail aan beheer@proWIN-KEA.nl voldoende.

Databeveiliging

Binnen het website-bezoek wordt gebruik gemaakt van de SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser ondersteund wordt. Doorgaans gaat het in deze om een 256-bit codering. Indien uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, wordt in plaats daarvan teruggevallen op 128-bit v3 technologie. Of er een individuele pagina van de internetsite versleuteld verzonden wordt, ziet u aan de gesloten weergave van het slotje, c.q. het slot-symbool in de onderste statusbalk van uw browser. Er wordt overigens gebruik gemaakt van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de ongeoorloofde toegang van derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

Actualiteit en wijziging van deze privacy policy

Deze privacy policy is momenteel geldig en heeft de status 20-05-2018. Door de verdere ontwikkeling van de website en aanbiedingen via de website of vanwege gewijzigde juridische resp. wettelijke vereisten kan het noodzakelijk zijn om deze privacy policy en de regeling m.b.t. het gebruik van cookies te wijzigen. De meest recente privacy policy kan op elk gewenst moment via https://prowin-kea.nl/privacypolicy/ door u opgevraagd en geprint worden.